Opstilling

 
 

FoldeikonMarginalnumre
MarginalnummerBemærkningMaskineOpbygningSamling
* 835 11 
*874 11 
*888 11 
*897 11 
FoldeikonØvrige funktioner
  
Foldeikon363a
Billede af mærket
FoldeikonKendetegn
BeskrivelseKendt somSammen medArkplacering
1: Tykt 30 med grat.
 
25
2A: 84 (Unik)
25, 59
2B: 84 (Unik)
2: Kort bjælke og farveprik i højre margin ud for 20.
 
 
2A: 33 (Unik)
3: Farvestreg i venstre ben på DANMARK.
 
 
2A: 73 (Unik)
4: Dobbeltpræg øverst i venstre side, farvestreg på højre skulder og udløber i nedre højre hjørne.
 
 
2aA: 9 (Unik)
5: Farvestreg i højre margin ud for 20 og farveprik til venstre
 
 
2A: 17 (Unik)
6: Venstre ende af anden bjælke i overtrykket.
 
 
2A: 95
2B: 95
7: Farveprik i øvre margin.
 
 
2B: 11 (Unik)
8: Lodret farvestreg i øvre margin midt over kongens hoved.
 
 
2A: 41 (Unik)
9: Farveplet til venstre i øvre margin over monogram.
 
 
2A: 57
2aA: 57
10: Brud på linierne i overtrykket.
 
 
2B: 71 (Unik)
31
2A: 71 (Unik)
11: "Hængsel på nul" - udvækst på 30.
 
 
2A: 82 (Unik)
69, 116
2B: 82 (Unik)
12: Farveplet i øvre margin til højre over monogram.
 
 
2B: 90 (Unik)
13: Farvepletter i DANMARK.
 
 
2B: 35 (Unik)
14: Kort bjælke.
 
 
2A: 13
2A: 18
2A: 53
2A: 78
2B: 13
2B: 18
2B: 33
2B: 53
2B: 73
2B: 78
41
2A: 38 (Unik)
47
2A: 98 (Unik)
83
2B: 38 (Unik)
98
2B: 98 (Unik)
15: Farveprik til venstre i nedre margin efter sc.
 
 
2aA: 90 (Unik)
16: Farveplet på skulderen over 20.
 
 
2B: 80 (Unik)
17: Tynd farvestreg i nedre margin under VIGGO BANG del..
 
25
2A: 64 (Unik)
18: Farveplet i nedre højre hjørne.
 
 
2B: 63 (Unik)
19: Farveplet midt i panden og i højre margin ud for øreflippen.
 
 
2aB: 83 (Unik)
20: Farveplet til venstre i øvre margin over monogrammet.
 
 
2A: 52 (Unik)
21: Farveprik til venstre i øvre margin over monogrammet og i ordensbåndet over POST.
 
100
2A: 83 (Unik)
22: Farvestreg ved højre skulder.
 
 
2aA: 11 (Unik)
23: Dobbeltpræg i nedre venstre hjørne.
 
 
2aB: 9 (Unik)
24: Farveplet over venstre øje.
 
 
2A: 91
2aA: 91
25: Tyk opstreg i 30.
 
 
2A: 29
2A: 40
2B: 4
2B: 9
2B: 29
2B: 44
2B: 49
2B: 69
2B: 89
1
2A: 84 (Unik)
1, 59
2B: 84 (Unik)
17
2A: 64 (Unik)
27
2A: 4 (Unik)
39
2A: 49 (Unik)
49
2B: 24 (Unik)
64
2A: 89 (Unik)
68
2A: 44 (Unik)
72
2A: 9 (Unik)
74
2B: 40 (Unik)
78
2B: 64 (Unik)
109
2A: 69 (Unik)
112
2A: 24 (Unik)
26: Farveprik på skulderen over ordensbåndet.
 
 
2A: 93 (Unik)
27: Tynde farvestreger på skrå i øvre margin over kongen.
 
25
2A: 4 (Unik)
28: Hul i 30.
 
 
2aB: 7 (Unik)
46
2A: 7
2aA: 7
90
2B: 7 (Unik)
29: Buet farvestreg ud for skulder i venstre margin.
 
 
2aA: 47 (Unik)
55
2A: 47 (Unik)
30: Farveplet i højre margin ud for øret.
 
89
2A: 97 (Unik)
31: Farveprik og tynd streg i venstre margin ud for monogrammet.
 
10
2A: 71 (Unik)
32: To farveprikker i venstre margin ud for spidsen af hagen.
 
 
2A: 22 (Unik)
33: Farveplet i venstre margin ud for DANMARK.
 
 
2A: 60 (Unik)
34: Farveprik nederst i højre margin.
 
 
2A: 34 (Unik)
35: Farveprik i øvre margin og venstre margin ud for øjnene.
 
 
2A: 30
2aA: 30
36: Stor farveplet midt i øvre margin.
 
 
2aB: 34 (Unik)
37: Farveplet mellem IX og ansigt.
 
 
2A: 94 (Unik)
38: To farvepletter i højre margin over skulderen.
 
 
2A: 42 (Unik)
39: Farveprik midt i nedre margin under DANMARK.
 
 
2A: 43 (Unik)
25
2A: 49 (Unik)
40: Farveprik under signaturen SVEN i højre side af nedre margin.
 
 
2B: 76 (Unik)
41: Farveplet nederst i venstre margin.
 
14
2A: 38 (Unik)
42: Farvestreg på skrå i øvre højre hjørne og kort bjælke.
 
 
2aA: 18 (Unik)
43: Farveplet til højre i nedre margin under SVEN.
 
 
2A: 46 (Unik)
44: Farveprik i øvre venstre hjørne, i øvre margin, i venstre margin, i nedre venstre hjørne og i nedre margin.
 
 
2A: 67 (Unik)
45: Farveplet i DANMARK.
 
 
2A: 37 (Unik)
46: Farveprik i venstre margin under monogrammet.
 
28
2A: 7
2aA: 7
47: Farveprik i nedre margin under højre ben på DANMARK.
 
14
2A: 98 (Unik)
48: Farveplet i øvre margin til højre for kronen.
 
 
2aB: 47 (Unik)
49: Farveprik i nedre margin under signaturen VIGGO BANG del. i venstre side og tyk opstreg på 30.
 
25
2B: 24 (Unik)
50: Svag farveplet i nedre margin under venstre ben på DANMARK.
 
 
2A: 61 (Unik)
51: Farvestreg til venstre i nedre margin under VIGGO.
 
 
2A: 92
2aA: 92
52: Farvet cirkel ved venstre øje.
 
 
2B: 58 (Unik)
53: Farveprik til venstre i øvre margin.
 
 
2aB: 30 (Unik)
54: Tynd vandret farvestreg i venstre margin under monogrammet.
 
 
2A: 3 (Unik)
55: Tynd farvestreg øverst i venstre margin og kraftigere farvestreg på skrå i venstre margin ud for skulderen.
 
29
2A: 47 (Unik)
56: Buet farvestreg til højre i øvre margin.
 
 
2aB: 52 (Unik)
57: To farvepletter til venstre i nedre margin under VIGGO, og farveplet i DANMARK
 
 
2A: 58 (Unik)
58: Vandret farvestreg øverst i FIX.
 
 
2aA: 100 (Unik)
59: Farveprik mellem til venstre i nedre margin mellem VIGGO BANG del..
 
1, 25
2B: 84 (Unik)
60: Farveprik i højre margin ud for øret og tæt på mærkekanten.
 
 
2B: 91 (Unik)
61: Farveprik i venstre margin ud for monogrammet.
 
 
2B: 100 (Unik)
62: Lille farvet vinkel til venstre i nedre margin under VIGGO BANG.
 
 
2B: 6 (Unik)
63: Farveprik på højre mærkekant ved overkanten af ordensbåndet.
 
 
2B: 94 (Unik)
64: Farveplet i højre margin på højde med pandehåret.
 
25
2A: 89 (Unik)
65: Farveprik nederst i højre margin.
 
 
2A: 21 (Unik)
66: Farveprik i højre margin over øret.
 
 
2A: 31 (Unik)
67: Farveplet i højre margin ud for øreflippen.
 
 
2aB: 88 (Unik)
68: Farveprik i DANMARK.
 
25
2A: 44 (Unik)
69: Farveprik øverst i højre margin.
 
11, 116
2B: 82 (Unik)
70: Farveplet til højre i nedre margin under EWERT.
 
 
2aB: 29 (Unik)
71: Farveplet i nedre margin under DANMARK og farveprik under signaturen SVEN EWERT sc. i højre side.
 
 
2aA: 27 (Unik)
72: Farveprik i midten af øvre margin.
 
25
2A: 9 (Unik)
73: Farveplet i venstre ben på DANMARK.
 
 
2B: 41 (Unik)
74: Farveprik til højre i nedre margin under SVEN EWERT sc.
 
25
2B: 40 (Unik)
75: Farveprik i højre margin ud for øret.
 
 
2B: 59 (Unik)
76: Farvestreg i venstre margin ud for kinden.
 
 
2B: 39 (Unik)
77: Farveprik øverst på højre ben af DANMARK.
 
 
2B: 66 (Unik)
78: To farveprikker nederst i højre margin.
 
25
2B: 64 (Unik)
79: Farveplet på højre mærkekant ud for kraven og til venstre i nedre margin under signaturen VIGGO BANG del..
 
 
2aB: 94 (Unik)
80: Farvestreg på skrå i øvre margin.
 
 
2aB: 42 (Unik)
81: Lille farvestreg midt i nedre margin under DANMARK.
 
 
2aB: 39 (Unik)
82: To farveprikker i venstre margin ud for reverset.
 
 
2B: 34 (Unik)
83: Farveprik til højre i nedre margin under SVEN.
 
14
2B: 38 (Unik)
84: Farveprik i venstre margin ud for spidsen af hagen.
 
 
2B: 14 (Unik)
85: To farveprikker i øvre margin og farveplet i venstre fod på DANMARK.
 
 
2B: 87 (Unik)
86: Farveplet i højre margin ud for øret.
 
 
2B: 17 (Unik)
87: Farveplet til venstre for DANMARK og kort bjælke i overtrykket.
 
 
2aB: 18 (Unik)
88: Farveprik i øvre margin til højre for kronen.
 
 
2B: 16 (Unik)
89: Farveplet i højre margin ud for øret og til venstre i 20.
 
30
2A: 97 (Unik)
90: Farveprik i højre margin ud for øret.
 
28
2B: 7 (Unik)
91: Farveprik i venstre margin på højde med toppen af skulder.
 
 
2B: 28 (Unik)
92: Farveprik i venstre margin ud for DANMARK.
 
 
2B: 36 (Unik)
93: Farveplet til venstre i øvre margin over kronen og farveprikker i venstre margin.
 
 
2A: 20 (Unik)
94: Lille farvestreg på skrå i øvre margin.
 
 
2aA: 82 (Unik)
95: Farveprikker i nedre højre hjørne.
 
 
2aB: 84 (Unik)
96: Bule, eller boble nederst til venstre på 30.
 
 
2A: 99 (Unik)
97: Farvepletter til venstre i nedre margin under DANMARK.
 
 
2B: 19 (Unik)
98: Farvestreg i nedre margin under signaturen SVEN EWERT sc i højre side.
 
14
2B: 98 (Unik)
99: Svag farvestreg på skrå i nedre højre hjørne.
 
 
2B: 46 (Unik)
100: Hak til venstre i øverste bjælke.
 
 
2B: 83 (Unik)
21
2A: 83 (Unik)
101: To farveprikker i venstre margin.
 
 
2A: 48 (Unik)
102: Første og anden bjælke er sammenhængende i venstre side.
 
?: 93
103: 4 korte bjælker (det er højre side der er afkortet).
 
?: 94
104: Farveprik i nedre højre hjørne midt ud for signaturen SVEN EWERT sc.
 
105
2A: 1 (Unik)
105: Farveprik til højre i nedre margin under signaturen SVEN EWERT sc..
 
104
2A: 1 (Unik)
106: Farveplet i øvre venstre hjørne.
 
 
2A: 23 (Unik)
107: Hul i højre side af 30.
 
?: 66
108: Farveprik i venstre margin.
 
 
2A: 66 (Unik)
109: Farveprik midt i øvre margin over højre øje og farveplet i højre margin ud for kraven.
 
25
2A: 69 (Unik)
110: Farveprik til venstre i øvre margin.
 
 
2A: 75 (Unik)
111: Farveprik yderligt i nedre margin under DANMARK.
 
 
2A: 77 (Unik)
112: Farveprik yderligt placeret i venstre margin ud for DANMARK.
 
25
2A: 24 (Unik)
113: Farveplet i højre fod på DANMARK.
 
 
2A: 100 (Unik)
114: Farveplet i nedre margin til højre under signaturen VIGGO BANG del..
 
 
2B: 22 (Unik)
115: Farveplet midt i nedre margin under DANMARK.
 
 
2B: 74 (Unik)
116:  
 
 
11, 69
2B: 82 (Unik)
 
FoldeikonAnkerArk: 2A
A-arket på cylinder 2 (oplag 816 - 888)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 104, 105   54 25, 27     28, 46   25, 72   10
11     14       5 14   93 20
21 65 32 106 25, 112         25 35 30
31 66   2 34     45 14, 41   25 40
41 8 38 39 25, 68   43 29, 55 101 25, 39   50
51   20 14       9 57   33 60
61 50     17, 25   108 44   25, 109   70
71 10, 31   3   110   111 14     80
81   11 21, 100 1, 25         25, 64   90
91 24 51 26 37 6   30, 89 14, 47 96 113 100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: 2aA
A-arket på cylinder 2a (oplag 888 - 897)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1             28, 46   4   10
11 22             42     20
21             71     35 30
31                     40
41             29       50
51             9       60
61                     70
71                     80
81   94               15 90
91 24 51               58 100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: 2aB
B-arket på cylinder 2a (oplag 888 - 897)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1             28   23   10
11               87     20
21                 70 53 30
31       36         81   40
41   80         48       50
51   56                 60
61                     70
71                     80
81     19 95       67     90
91       79             100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: 2B
B-arket på cylinder 2 (oplag 816 - 888)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1       25   62 28, 90   25   10
11 7   14 84   88 86 14 97   20
21   114   25, 49       91 25   30
31     14 82 13 92   14, 83 76 25, 74 40
41 73     25   99     25   50
51     14         52 75   60
61     18 25, 78   77     25   70
71 10   14 115   40   14   16 80
81   11, 69, 116 100 1, 25, 59     85   25 12 90
91 60     63 6     14, 98   61 100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: ?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1                     10
11                     20
21                     30
31                     40
41                     50
51                     60
61           107         70
71                     80
81                     90
91     102 103             100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10