Opstilling

 
 

FoldeikonMarginalnumre
MarginalnummerBemærkningMaskineOpbygningSamling
* 835 11 
*874 11 
*888 11 
*897 11 
FoldeikonØvrige funktioner
  
Foldeikon363a
Billede af mærket
FoldeikonKendetegn
BeskrivelseKendt somSammen medArkplacering
1: Tykt 30 med grat.
 
25
2A: 84 (Unik)
25, 59
2B: 84 (Unik)
2: Kort bjælke og farveprik i højre margin ud for 20.
 
 
2A: 33 (Unik)
3: Farvestreg i venstre ben på DANMARK.
 
 
2A: 73 (Unik)
4: Dobbeltpræg øverst i venstre side, farvestreg på højre skulder og udløber i nedre højre hjørne.
 
 
2aA: 9 (Unik)
5: Farvestreg i højre margin ud for 20 og farveprik til venstre
 
 
2A: 17 (Unik)
6: Venstre ende af anden bjælke i overtrykket.
 
 
2A: 95
2B: 95
7: Farveprik i øvre margin.
 
 
2B: 11 (Unik)
8: Lodret farvestreg i øvre margin midt over kongens hoved.
 
 
2A: 41 (Unik)
9: Farveplet til venstre i øvre margin over monogram.
 
 
2A: 57
2aA: 57
10: Brud på linierne i overtrykket.
 
 
2B: 71 (Unik)
31
2A: 71 (Unik)
11: "Hængsel på nul" - udvækst på 30.
 
 
2A: 82 (Unik)
69
2B: 82 (Unik)
12: Farveplet i øvre margin til højre over monogram.
 
 
2B: 90 (Unik)
13: Farvepletter i DANMARK.
 
 
2B: 35 (Unik)
14: Kort bjælke.
 
 
2A: 13
2A: 18
2A: 53
2A: 78
2B: 13
2B: 18
2B: 33
2B: 53
2B: 73
2B: 78
41
2A: 38 (Unik)
47
2A: 98 (Unik)
83
2B: 38 (Unik)
98
2B: 98 (Unik)
15: Farveprik til venstre i nedre margin efter sc.
 
 
2aA: 90 (Unik)
16: Farveplet på skulderen over 20.
 
 
2B: 80 (Unik)
17: Tynd farvestreg i nedre margin under VIGGO BANG del..
 
25
2A: 64 (Unik)
18: Farveplet i nedre højre hjørne.
 
 
2B: 63 (Unik)
19: Farveplet midt i panden og i højre margin ud for øreflippen.
 
 
2aB: 83 (Unik)
20: Farveplet til venstre i øvre margin over monogrammet.
 
 
2A: 52 (Unik)
21: Farveprik til venstre i øvre margin over monogrammet og i ordensbåndet over POST.
 
100
2A: 83 (Unik)
22: Farvestreg ved højre skulder.
 
 
2aA: 11 (Unik)
23: Dobbeltpræg i nedre venstre hjørne.
 
 
2aB: 9 (Unik)
24: Farveplet over venstre øje.
 
 
2A: 91
2aA: 91
25: Tyk opstreg i 30.
 
 
2A: 29
2A: 40
2A: 44
2B: 4
2B: 9
2B: 29
2B: 44
2B: 49
2B: 69
2B: 89
1
2A: 84 (Unik)
1, 59
2B: 84 (Unik)
17
2A: 64 (Unik)
27
2A: 4 (Unik)
39
2A: 49 (Unik)
49
2B: 24 (Unik)
64
2A: 89 (Unik)
72
2A: 9 (Unik)
74
2B: 40 (Unik)
78
2B: 64 (Unik)
109
2A: 69 (Unik)
112
2A: 24 (Unik)
26: Farveprik på skulderen over ordensbåndet.
 
 
2A: 93 (Unik)
27: Tynde farvestreger på skrå i øvre margin over kongen.
 
25
2A: 4 (Unik)
28: Hul i 30.
 
 
2aB: 7 (Unik)
46
2A: 7
2aA: 7
90
2B: 7 (Unik)
29: Buet farvestreg ud for skulder i venstre margin.
 
 
2aA: 47 (Unik)
55
2A: 47 (Unik)
30: Farveplet i højre margin ud for øret.
 
89
2A: 97 (Unik)
31: Farveprik og tynd streg i venstre margin ud for monogrammet.
 
10
2A: 71 (Unik)
32: To farveprikker i venstre margin ud for spidsen af hagen.
 
 
2A: 22 (Unik)
33: Farveplet i venstre margin ud for DANMARK.
 
 
2A: 60 (Unik)
34: Farveprik nederst i højre margin.
 
 
2A: 34 (Unik)
35: Farveprik i øvre margin og venstre margin ud for øjnene.
 
 
2A: 30
2aA: 30
36: Stor farveplet midt i øvre margin.
 
 
2aB: 34 (Unik)
37: Farveplet mellem IX og ansigt.
 
 
2A: 94 (Unik)
38: To farvepletter i højre margin over skulderen.
 
 
2A: 42 (Unik)
39: Farveprik midt i nedre margin under DANMARK.
 
 
2A: 43 (Unik)
25
2A: 49 (Unik)
40: Farveprik under signaturen SVEN i højre side af nedre margin.
 
 
2B: 76 (Unik)
41: Farveplet nederst i venstre margin.
 
14
2A: 38 (Unik)
42: Farvestreg på skrå i øvre højre hjørne og kort bjælke.
 
 
2aA: 18 (Unik)
43: Farveplet til højre i nedre margin under SVEN.
 
 
2A: 46 (Unik)
44: Farveprik i nedre venstre hjørne og i nedre margin under DANMARK.
 
 
2A: 67 (Unik)
45: Farveplet i DANMARK.
 
 
2A: 37 (Unik)
46: Farveprik i venstre margin under monogrammet.
 
28
2A: 7
2aA: 7
47: Farveprik i nedre margin under højre ben på DANMARK.
 
14
2A: 98 (Unik)
48: Farveplet i øvre margin til højre for kronen.
 
 
2aB: 47 (Unik)
49: Farveprik i nedre margin under signaturen VIGGO BANG del. i venstre side og tyk opstreg på 30.
 
25
2B: 24 (Unik)
50: Svag farveplet i nedre margin under venstre ben på DANMARK.
 
 
2A: 61 (Unik)
51: Farvestreg til venstre i nedre margin under VIGGO.
 
 
2A: 92
2aA: 92
52: Farvet cirkel ved venstre øje.
 
 
2B: 58 (Unik)
53: Farveprik til venstre i øvre margin.
 
 
2aB: 30 (Unik)
54: Tynd vandret farvestreg i venstre margin under monogrammet.
 
 
2A: 3 (Unik)
55: Tynd farvestreg øverst i venstre margin og kraftigere farvestreg på skrå i venstre margin ud for skulderen.
 
29
2A: 47 (Unik)
56: Buet farvestreg til højre i øvre margin.
 
 
2aB: 52 (Unik)
57: To farvepletter til venstre i nedre margin under VIGGO, og farveplet i DANMARK
 
 
2A: 58 (Unik)
58: Vandret farvestreg øverst i FIX.
 
 
2aA: 100 (Unik)
59: Farveprik mellem til venstre i nedre margin mellem VIGGO BANG del..
 
1, 25
2B: 84 (Unik)
60: Farveprik i højre margin ud for øret og tæt på mærkekanten.
 
 
2B: 91 (Unik)
61: Farveprik i venstre margin ud for monogrammet.
 
 
2B: 100 (Unik)
62: Lille farvet vinkel til venstre i nedre margin under VIGGO BANG.
 
 
2B: 6 (Unik)
63: Farveprik på højre mærkekant ved overkanten af ordensbåndet.
 
 
2B: 94 (Unik)
64: Farveplet i højre margin på højde med pandehåret.
 
25
2A: 89 (Unik)
65: Farveprik nederst i højre margin.
 
 
2A: 21 (Unik)
66: Farveprik i højre margin over øret.
 
 
2A: 31 (Unik)
67: Farveplet i højre margin ud for øreflippen.
 
 
2aB: 88 (Unik)
69: Farveprik øverst i højre margin.
 
11
2B: 82 (Unik)
70: Farveplet til højre i nedre margin under EWERT.
 
 
2aB: 29 (Unik)
71: Farveplet i nedre margin under DANMARK og farveprik under signaturen SVEN EWERT sc. i højre side.
 
 
2aA: 27 (Unik)
72: Farveprik i midten af øvre margin.
 
25
2A: 9 (Unik)
73: Farveplet i venstre ben på DANMARK.
 
 
2B: 41 (Unik)
74: Farveprik til højre i nedre margin under SVEN EWERT sc.
 
25
2B: 40 (Unik)
75: Farveprik i højre margin ud for øret.
 
 
2B: 59 (Unik)
76: Farvestreg i venstre margin ud for kinden.
 
 
2B: 39 (Unik)
77: Farveprik øverst på højre ben af DANMARK.
 
 
2B: 66 (Unik)
78: To farveprikker nederst i højre margin.
 
25
2B: 64 (Unik)
79: Farveplet på højre mærkekant ud for kraven og til venstre i nedre margin under signaturen VIGGO BANG del..
 
 
2aB: 94 (Unik)
80: Farvestreg på skrå i øvre margin.
 
 
2aB: 42 (Unik)
81: Lille farvestreg midt i nedre margin under DANMARK.
 
 
2aB: 39 (Unik)
82: To farveprikker i venstre margin ud for reverset.
 
 
2B: 34 (Unik)
83: Farveprik til højre i nedre margin under SVEN.
 
14
2B: 38 (Unik)
84: Farveprik i venstre margin ud for spidsen af hagen.
 
 
2B: 14 (Unik)
85: To farveprikker i øvre margin og farveplet i venstre fod på DANMARK.
 
 
2B: 87 (Unik)
86: Farveplet i højre margin ud for øret.
 
 
2B: 17 (Unik)
87: Farveplet til venstre for DANMARK og kort bjælke i overtrykket.
 
 
2aB: 18 (Unik)
88: Farveprik i øvre margin til højre for kronen.
 
 
2B: 16 (Unik)
89: Farveplet i højre margin ud for øret og til venstre i 20.
 
30
2A: 97 (Unik)
90: Farveprik i højre margin ud for øret.
 
28
2B: 7 (Unik)
91: Farveprik i venstre margin på højde med toppen af skulder.
 
 
2B: 28 (Unik)
92: Farveprik i venstre margin ud for DANMARK.
 
 
2B: 36 (Unik)
93: Farveplet til venstre i øvre margin over kronen og farveprikker i venstre margin.
 
 
2A: 20 (Unik)
94: Lille farvestreg på skrå i øvre margin.
 
 
2aA: 82 (Unik)
95: Farveprikker i nedre højre hjørne.
 
 
2aB: 84 (Unik)
96: Bule, eller boble nederst til venstre på 30.
 
 
2A: 99 (Unik)
97: Farvepletter til venstre i nedre margin under DANMARK.
 
 
2B: 19 (Unik)
98: Farvestreg i nedre margin under signaturen SVEN EWERT sc i højre side.
 
14
2B: 98 (Unik)
99: Svag farvestreg på skrå i nedre højre hjørne.
 
 
2B: 46 (Unik)
100: Hak til venstre i øverste bjælke.
 
 
2B: 83 (Unik)
21
2A: 83 (Unik)
101: To farveprikker i venstre margin.
 
 
2A: 48 (Unik)
102: Første og anden bjælke er sammenhængende i venstre side.
 
?: 93
103: 4 korte bjælker (det er højre side der er afkortet).
 
?: 94
104: Farveprik i nedre højre hjørne midt ud for signaturen SVEN EWERT sc.
 
105
2A: 1 (Unik)
105: Farveprik til højre i nedre margin under signaturen SVEN EWERT sc..
 
104
2A: 1 (Unik)
106: Farveplet i øvre venstre hjørne.
 
 
2A: 23 (Unik)
107: Hul i højre side af 30.
 
?: 66
108: Farveprik i venstre margin.
 
 
2A: 66 (Unik)
109: Farveprik midt i øvre margin over højre øje og farveplet i højre margin ud for kraven.
 
25
2A: 69 (Unik)
110: Farveprik til venstre i øvre margin.
 
 
2A: 75 (Unik)
111: Farveprik yderligt i nedre margin under DANMARK.
 
 
2A: 77 (Unik)
112: Farveprik yderligt placeret i venstre margin ud for DANMARK.
 
25
2A: 24 (Unik)
 
FoldeikonAnkerArk: 2A
A-arket på cylinder 2 (oplag 816 - 888)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 104, 105   54 25, 27     28, 46   25, 72   10
11     14       5 14   93 20
21 65 32 106 25, 112         25 35 30
31 66   2 34     45 14, 41   25 40
41 8 38 39 25   43 29, 55 101 25, 39   50
51   20 14       9 57   33 60
61 50     17, 25   108 44   25, 109   70
71 10, 31   3   110   111 14     80
81   11 21, 100 1, 25         25, 64   90
91 24 51 26 37 6   30, 89 14, 47 96   100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: 2aA
A-arket på cylinder 2a (oplag 888 - 897)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1             28, 46   4   10
11 22             42     20
21             71     35 30
31                     40
41             29       50
51             9       60
61                     70
71                     80
81   94               15 90
91 24 51               58 100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: 2aB
B-arket på cylinder 2a (oplag 888 - 897)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1             28   23   10
11               87     20
21                 70 53 30
31       36         81   40
41   80         48       50
51   56                 60
61                     70
71                     80
81     19 95       67     90
91       79             100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: 2B
B-arket på cylinder 2 (oplag 816 - 888)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1       25   62 28, 90   25   10
11 7   14 84   88 86 14 97   20
21       25, 49       91 25   30
31     14 82 13 92   14, 83 76 25, 74 40
41 73     25   99     25   50
51     14         52 75   60
61     18 25, 78   77     25   70
71 10   14     40   14   16 80
81   11, 69 100 1, 25, 59     85   25 12 90
91 60     63 6     14, 98   61 100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: ?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1                     10
11                     20
21                     30
31                     40
41                     50
51                     60
61           107         70
71                     80
81                     90
91     102 103             100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10