Opstilling

 
 

FoldeikonMarginalnummer
MarginalnummerBemærkningMaskineOpbygningSamling
114-C  1 
FoldeikonØvrige funktioner
  
Foldeikon8
Billede af mærket
FoldeikonKendetegn
BeskrivelseKendt somSammen medArkplacering
1: Farveplet mellem linier i ovalen foran hagen og farveprik ved nederste højre egeblad.
 
96, 132
B: 9 (Unik)
2: Positionskendetegn i grundmærket:
 
47
B: 25 (Unik)
3: Hvid plet mellem 1. og 4. egeblad, midt i 6. egeblad, over DANMARK og ved venstre værdiring.
 
118, 119, 120
A: 69 (Unik)
4: Brud ved højre egekrans.
 
 
A: 78 (Unik)
5: Farveplet i nedre højre hjørne.
 
18, 54, 130, 137
A: 47 (Unik)
6: Farveplet i ovalen foran pandehåret.
 
158
A: 57 (Unik)
7: Farveplet ved 3. egeblad i venstre ranke.
 
 
A: 58 (Unik)
8: Farveprik i og ved panden.
 
 
A: 83 (Unik)
9: Farveprik i ovalen bag nakken.
 
103, 137
B: 47 (Unik)
10: Farveplet på næsen.
 
117
A: 2 (Unik)
11: Farveplet i ovalbåndet under DANMARK.
 
22
B: 12 (Unik)
12: Positionskendetegn i grundmærket:
 
 
B: 31 (Unik)
13: Farveplet ved nakken.
 
14
A: 73 (Unik)
14: Hvid plet ved DANMARK.
 
13
A: 73 (Unik)
15: To farvepletter bag nakken.
 
149
A: 24 (Unik)
16: Farveplet på baghovedet og farveprik over DANMARK.
 
17, 86, 136
B: 82 (Unik)
17: Hvid plet indvendig på højre værdiring under 10.
 
16, 86, 136
B: 82 (Unik)
18: Farveplet i tinding.
 
5, 54, 130, 137
A: 47 (Unik)
19: Positionskendetegn i grundmærket:
 
20
B: 10 (Unik)
20: Farveplet foran pandehåret.
 
19
B: 10 (Unik)
21: Farveplet NØ for højre værdiring.
 
 
A: 43 (Unik)
22: Positionskendetegn i grundmærket:
 
11
B: 12 (Unik)
23: Hvid plet på kraven og brud foran halsen.
 
 
B: 92 (Unik)
24: Hvid streg ved DANMARK (ikke vist her) og i ovalen bag hovedet.
 
51
B: 81 (Unik)
25: Farveplet i venstre "arm" på højre kors
 
26
B: 13 (Unik)
26: Farveplet på linie i ovalen foran underlæben.
 
25
B: 13 (Unik)
27: Kort linie ud for 3. egeblad i venstre række.
 
150, 152
A: 3 (Unik)
28: Hvid plet i mundvigen.
 
29, 30, 69, 140, 141
B: 23 (Unik)
29: Brud foran kraven.
 
28, 30, 69, 140, 141
B: 23 (Unik)
30: Brud på linie i ovalen foran hagen.
 
28, 29, 69, 140, 141
B: 23 (Unik)
31: Farveplet i ovalringen over ØRE.
 
 
A: 55 (Unik)
32: Hvid streg i venstre side af ØRE.
 
53, 102
A: 60 (Unik)
33: Farveplet under venstre Cx.
 
163
B: 60 (Unik)
34: Brud på nederste linie ved højre værdiring og hak i PORTO.
 
45, 51
A: 70 (Unik)
35: Farveplet foran halsen.
 
64
A: 72 (Unik)
36: Farveplet til venstre i venstre værdiring og mellem linier i ovalen foran panden.
 
64, 92, 136
A: 77 (Unik)
37: Farveplet på 3. egeblad i venstre ranke.
 
 
B: 83 (Unik)
38: Hvid plet på indersiden af venstre værdiring og stor hvid plet på DANMARK.
 
49
A: 86 (Unik)
39: Farveplet over højre værdiring og andekrølle på PORTO.
 
136
A: 88 (Unik)
40: Farveplet i venstre Cx, over DANMARK, over DANMARK, bag nakken og i venstre værdiring.
 
121, 122, 154
A: 92 (Unik)
41: Farveprik under hagen og farveplet tæt ved kraven forneden.
 
 
A: 98 (Unik)
42: Farveplet under ØRE.
 
44, 135
A: 100 (Unik)
43: Farveprik ud for DANMARK og stor hvid plet under højre 10.
 
69
A: 23 (Unik)
44: Farveplet under ØRE.
 
42, 135
A: 100 (Unik)
45: Brud under hagen.
 
34, 51
A: 70 (Unik)
46: Farveplet mellem linier i ovalen foran øjenbryn.
 
 
A: 40 (Unik)
47: Hvid plet på kraven i nakken.
 
2
B: 25 (Unik)
48: Rids gennem DANMARK, farveplet i ovalringen under højre fod på DANMARK og rids til højre for 10.
 
64
B: 22 (Unik)
49: Brud i venstre side ud for 1. egeblad, lang bule på venstre mærkekant og hvid streg til venstre for venstre værdiring.
 
38
A: 86 (Unik)
50: Farvestreg i højre værdiring.
 
98, 99, 164
B: 51 (Unik)
51: Matricefejl: Hak foroven i PORTO.
 
 
A: 28
A: 81
B: 41
B: 75
B: 97
24
B: 81 (Unik)
34, 45
A: 70 (Unik)
56, 57
A: 75 (Unik)
66, 67
A: 97 (Unik)
72
B: 28 (Unik)
88
B: 70 (Unik)
145, 146, 147, 148
A: 41 (Unik)
52: Hak i nedstreg på PORTO.
 
 
A: 32 (Unik)
108, 109, 143
B: 32 (Unik)
53: Tre brud i linierne bag nakken og kraven, brud foran panden og foran hagen.
 
32, 102
A: 60 (Unik)
54: Hvid plet over 2. egeblad i venstre ranke og under højre værdiring midt under 10.
 
5, 18, 130, 137
A: 47 (Unik)
55: Matricefejl: Spids fodstreg på PORTO.
 
 
A: 15
A: 59
A: 62
B: 14
B: 15
B: 59
B: 99
62
A: 14 (Unik)
90, 165
B: 62 (Unik)
156
A: 99 (Unik)
56: Farveplet foran pandehåret (ikke vist her), i 10. egeblad til højre og farveprik i ovalringen til venstre.
 
51, 57
A: 75 (Unik)
57: Hvid plet i linie til venstre ud for spids på DANMARK og på halsen midt over kraven (ikke vist her).
 
51, 56
A: 75 (Unik)
58: Brud i linie på kinden og hvid plet på højre værdiring.
 
59, 139
A: 56 (Unik)
59: Hvid plet på uniformen over ØRE.
 
58, 139
A: 56 (Unik)
60: Fortykket øvre venstre hjørne.
 
61, 106, 107, 127
B: 48 (Unik)
61: Farveplet i nederste egeblad i venstre ranke.
 
 
A: 48 (Unik)
60, 106, 107, 127
B: 48 (Unik)
62: Hvid plet ved 1. egeblad i højre ranke.
 
55
A: 14 (Unik)
63: Forkortet linie ved 5. egeblad og hvid plet i linie til ved 12. egeblad i venstre ranke, brud foran næsen og hagen.
 
65
A: 11 (Unik)
64: Matricefejl: Farveprik foran næsen.
 
 
A: 22
A: 27
B: 27
B: 72
35
A: 72 (Unik)
36, 92, 136
A: 77 (Unik)
48
B: 22 (Unik)
136
B: 77 (Unik)
65: Farvestreg i ovalen under DANMARK.
 
63
A: 11 (Unik)
66: Venstre værdiring forbundet med egeblad.
 
51, 67
A: 97 (Unik)
67: Farveprik i 5. egeblad i venstre ranke og farveplet i ovalen foran næsetippen.
 
51, 66
A: 97 (Unik)
68: Hvid plet efter DANMARK og brud under hagen.
 
 
B: 2 (Unik)
69: Matricefejl: Afstumpet PORTO for oven.
 
 
A: 30
A: 96
B: 80
B: 96
28, 29, 30, 140, 141
B: 23 (Unik)
43
A: 23 (Unik)
71
B: 30 (Unik)
74
A: 80 (Unik)
93
B: 19 (Unik)
160
A: 19 (Unik)
70: Omvendt S i overtrykket.
 
 
A: 21 (Unik)
126, 142
B: 21 (Unik)
71: To farvepletter foran munden.
 
69
B: 30 (Unik)
72: Positionskendetegn i grundmærket:
 
51
B: 28 (Unik)
73: Kraftigt overtryk.
 
 
B: 95 (Unik)
85
A: 95 (Unik)
74: Farveprik i 9. egeblad i venstre ranke.
 
69
A: 80 (Unik)
75: Større hvid plet ved højre monogram og mangelfuld linie under hagen.
 
 
A: 1 (Unik)
76: Tre farveprikker foran kraven.
 
77
A: 91 (Unik)
77: Hvid streg og plet øverst på ØRE.
 
76
A: 91 (Unik)
78: Farveprik foran underlæben.
 
79, 114, 134
A: 38 (Unik)
79: Brud bag nakken og under næsen.
 
78, 114, 134
A: 38 (Unik)
80: Hvid knop på ØRE.
 
 
B: 39 (Unik)
81: Farveprik til venstre i 2. linie under venstre Cx og farveplet til ved agern i højre ranke.
 
82
A: 67 (Unik)
82: Farveplet på 5. linie under hagen.
 
81
A: 67 (Unik)
83: Tre brud bag nakken og hak i linie ud for 12. egeblad i venstre ranke.
 
84
A: 34 (Unik)
84: Farveplet under DANMARK, over DANMARK, i 6. egeblad i venstre ranke og i ovalen ud for munden.
 
83
A: 34 (Unik)
85: Hvid plet i nakken.
 
73
A: 95 (Unik)
86: Hvid plet på venstre værdiring.
 
16, 17, 136
B: 82 (Unik)
87: Positionskendetegn i grundmærket:
 
 
B: 3 (Unik)
88: Farveprik over DANMARK og farveplet til højre for højre værdiring.
 
51
B: 70 (Unik)
89: Farveplet i venstre egeblad (ikke vist her) og foran øjet.
 
128
B: 78 (Unik)
90: Farveplet foran hagen.
 
55, 165
B: 62 (Unik)
91: Bred hvid linie ved DANMARK og brud ud for 3. egeblad i venstre ranke.
 
 
A: 37 (Unik)
92: Brud på linie i ovalen bag kraven.
 
36, 64, 136
A: 77 (Unik)
93: Kendetegn i 2. overtryk:
 
69
B: 19 (Unik)
94: Farveplet under venstre C (og kort linie).
 
 
B: 66 (Unik)
95: Farveplet under ØRE.
 
 
A: 74 (Unik)
96: Hak i nedre mærkekant ved højre værdiring.
 
1, 132
B: 9 (Unik)
97: Brud på nerve i egeblad i højre side og brud bag nakken.
 
 
B: 33 (Unik)
98: Brud bag nakken ud for 5. egeblad, foran underlæben, stor hvid plet under venstre 10 og på jakken under kraven.
 
50, 99, 164
B: 51 (Unik)
99: Brud under hagespids.
 
50, 98, 164
B: 51 (Unik)
100: Hak i nedre mærkekant under ØRE.
 
 
B: 100 (Unik)
101: Farveprik i linie ud for DANMARK, brud i linie ud for 7. egeblad i venstre ranke og hvid plet på venstre værdiring.
 
 
B: 93 (Unik)
102: To små farvestreger i ovalen under epauletten.
 
32, 53
A: 60 (Unik)
103: Brud bag nakken ud for 7. egeblad i venstre ranke.
 
9, 137
B: 47 (Unik)
104: Positionskendetegn i overtryk nr 2: A) Hak i PORTO.
 
 
A: 26 (Unik)
105
B: 26 (Unik)
105: Brud ved DANMARK og bag nakken.
 
104
B: 26 (Unik)
106: Farveplet ved nakken og i 3. linie over DANMARK.
 
60, 61, 107, 127
B: 48 (Unik)
107: Hvid plet på kraven over ØRE.
 
60, 61, 106, 127
B: 48 (Unik)
108: Farveplet ud for overlæben.
 
52, 109, 143
B: 32 (Unik)
109: Brud foran panden på højde med DANMARK.
 
52, 108, 143
B: 32 (Unik)
110: Farveplet på panden.
 
 
B: 40 (Unik)
111: Farveplet i panden.
 
112, 113, 123, 124, 125, 136, 153
A: 82 (Unik)
112: Lang hvid rids ned gennem næsen.
 
111, 113, 123, 124, 125, 136, 153
A: 82 (Unik)
113: Farveplet i 1. egeblad i højre ranke og over højre værdiring.
 
111, 112, 123, 124, 125, 136, 153
A: 82 (Unik)
114: Brud ved hagespidsen.
 
78, 79, 134
A: 38 (Unik)
115: Farveplet mellem linierne over højre 10.
 
116
B: 89 (Unik)
116: Farveplet i 2. egeblad i venstre ranke.
 
115
B: 89 (Unik)
117: Farveplet øverst i DANMARK og forkortet linie i ovalen ud for hagen.
 
10
A: 2 (Unik)
118: Hvid top på DANMARK, plet over DANMARK, under foden på DANMARK og i venstre mærkekant ved værdiringen.
 
3, 119, 120
A: 69 (Unik)
119: To farveprikker i øverste linie over DANMARK og en foran overlæben.
 
3, 118, 120
A: 69 (Unik)
120: Farveprik under DANMARK tæt ved håret.
 
3, 118, 119
A: 69 (Unik)
121: Farveplet over DANMARK.
 
40, 122, 154
A: 92 (Unik)
122: Farveplet foran kraven.
 
40, 121, 154
A: 92 (Unik)
123: Farveprik øverst i højre C.
 
111, 112, 113, 124, 125, 136, 153
A: 82 (Unik)
124: Farveplet bag nakken.
 
111, 112, 113, 123, 125, 136, 153
A: 82 (Unik)
125: Farveprik på linie til højre for 7. egeblad i venstre ranke, tæt ved baghovedet.
 
111, 112, 113, 123, 124, 136, 153
A: 82 (Unik)
126: Farveprik i ovalen ved 7. egeblad i venstre ranke og brud over venstre værdiring.
 
70, 142
B: 21 (Unik)
127: Farveprik i 2. linie over DANMARK.
 
60, 61, 106, 107
B: 48 (Unik)
128: Brud på kinden, to brud foran hagen og fem foran halsen.
 
89
B: 78 (Unik)
129: Positionskendetegn i grundmærket:
 
 
B: 1 (Unik)
130: Flere brud bag nakken, foran overskægget og under kraven.
 
5, 18, 54, 137
A: 47 (Unik)
131: Hvid plet ved 3. venstre egeblad, hak i ovalringen ud for munden (ikke vist her) og brud foran kraven.
 
 
B: 65 (Unik)
132: Brud i ovalen over højre 10 og hvid plet i højre 10.
 
1, 96
B: 9 (Unik)
133: Hvid prik i øverste linie over venstre ben i DANMARK (ikke vist her) og plet under ØRE.
 
 
B: 45 (Unik)
134: Hvid plet mellem DANMARK, mellem DANMARK, over venstre 10, midt i venstre 10 og mellem ØRE.
 
78, 79, 114
A: 38 (Unik)
135: Brud bag nakken og kraven.
 
42, 44
A: 100 (Unik)
136: Matricefejl: Andekrølle på PORTO.
 
 
A: 85
A: 87
B: 85
B: 87
B: 88
16, 17, 86
B: 82 (Unik)
36, 64, 92
A: 77 (Unik)
39
A: 88 (Unik)
64
B: 77 (Unik)
111, 112, 113, 123, 124, 125, 153
A: 82 (Unik)
137: Hul i PORTO.
 
5, 18, 54, 130
A: 47 (Unik)
9, 103
B: 47 (Unik)
138: Farveplet over DANMARK og over ØRE i ovalbåndet.
 
 
A: 31 (Unik)
139: Stor farveplet i tindingen, farveprik bag nakken og foran kraven.
 
58, 59
A: 56 (Unik)
140: Brud på linie i ovalen bag nakken.
 
28, 29, 30, 69, 141
B: 23 (Unik)
141: Hvid plet øverst til højre på ØRE.
 
28, 29, 30, 69, 140
B: 23 (Unik)
142: Farveprik bag nakken, hak midt i ØRE og hvide pletter ved højre 10.
 
70, 126
B: 21 (Unik)
143: Hvide pletter til højre for 1. egeblad, over ØRE, forneden mellem ØRE, under højre fod på ØRE og mellem ØRE.
 
52, 108, 109
B: 32 (Unik)
144: Farveplet i ovalring under DANMARK.
 
 
A: 46 (Unik)
145: Farveplet over DANMARK.
 
51, 146, 147, 148
A: 41 (Unik)
146: Farveplet ved øret.
 
51, 145, 147, 148
A: 41 (Unik)
147: Farveplet i nedre højre hjørne, ved øret og hak i PORTO.
 
51, 145, 146, 148
A: 41 (Unik)
148: Farveprik foran kraven.
 
51, 145, 146, 147
A: 41 (Unik)
149: Hvidt hak under DANMARK, sammenhængende egeblad i venstre ranke, en række brud bag nakken og stor hvid plet på ØRE.
 
15
A: 24 (Unik)
150: Farvestreg i blad i højre side.
 
27, 152
A: 3 (Unik)
151: Større brud i ovalen under hagen, farveplet i foden på ØRE og nederst i højre 10.
 
 
A: 13 (Unik)
152: Brud bag nakken, foran hagen og farveplet i ØRE (ikke vist her).
 
27, 150
A: 3 (Unik)
153: Brud i panden over øjenbrynet.
 
111, 112, 113, 123, 124, 125, 136
A: 82 (Unik)
154: Brud i linien ud for underlæben, tæt ved ovalringen.
 
40, 121, 122
A: 92 (Unik)
155: Hvid plet i ØRE og ØRE, to farvestreger i højre 10 og hak i nedre mærkekant under under højre 10.
 
 
B: 63 (Unik)
156: Hak i linie ud for 10. egeblad i venstre ranke og hvid plet midt i venstre 10.
 
55
A: 99 (Unik)
157: Brud bag nakken, farveprikker under hagen og farvestreg nederst i ØRE.
 
 
A: 35 (Unik)
158: Hvid plet i DANMARK, hvid plet i forhåret, farveplet i egeblad, hvid plet over venstre 10, og højre 10.
 
6
A: 57 (Unik)
159: Hak i venstre mærkekant ved foden af 10.
 
 
A: 10 (Unik)
160: Farveplet i DANMARK, ud for DANMARK, hak og farveprik i ovalringen og buet farvestreg på mærkekanten under ØRE.
 
69
A: 19 (Unik)
161: Brud bag nakken, under hagen og foran halsen.
 
 
A: 79 (Unik)
162: Farveprik ved venstre monogram og midt i ØRE.
 
 
A: 63 (Unik)
163: Farveplet bag nakken ud for 3. egeblad i venstre ranke.
 
33
B: 60 (Unik)
164: Stor hvid plet ved underlæben og brud ved halsen og foran hagen.
 
50, 98, 99
B: 51 (Unik)
165: Farveplet i ovalringen under DANMARK og "hank" i foden på ØRE.
 
55, 90
B: 62 (Unik)
166: Farveprik under næsen, under hagen og under ØRE.
 
167
B: 50 (Unik)
167: Hvid plet mellem hvide linier til venstre for DANMARK.
 
166
B: 50 (Unik)
 
FoldeikonAnkerArk: A
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 75 10, 117 27, 150, 152             159 10
11 63, 65   151 55, 62 55       69, 160   20
21 70 64 43, 69 15, 149   104 64 51   69 30
31 138 52   83, 84 157   91 78, 79, 114, 134   46 40
41 51, 145, 146, 147, 148   21     144 5, 18, 54, 130, 137 61     50
51         31 58, 59, 139 6, 158 7 55 32, 53, 102 60
61   55 162       81, 82   3, 118, 119, 120 34, 45, 51 70
71   35, 64 13, 14 95 51, 56, 57   36, 64, 92, 136 4 161 69, 74 80
81 51 111, 112, 113, 123, 124, 125, 136, 153 8   136 38, 49 136 39, 136     90
91 76, 77 40, 121, 122, 154     73, 85 69 51, 66, 67 41 55, 156 42, 44, 135 100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
FoldeikonAnkerArk: B
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 129 68 87           1, 96, 132 19, 20 10
11   11, 22 25, 26 55 55       69, 93   20
21 70, 126, 142 48, 64 28, 29, 30, 69, 140, 141   2, 47 104, 105 64 51, 72   69, 71 30
31 12 52, 108, 109, 143 97           80 110 40
41 51       133   9, 103, 137 60, 61, 106, 107, 127   166, 167 50
51 50, 98, 99, 164               55 33, 163 60
61   55, 90, 165 155   131 94       51, 88 70
71   64     51   64, 136 89, 128   69 80
81 24, 51 16, 17, 86, 136 37   136   136 136 115, 116   90
91   23 101   73 69 51   55 100 100
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10