Pålydende: 1,10

 
 
 
 
 

Frimærkerne er opstillet sorteret efter højde, herunder bredde og endeligt udgivelsestidspunkt.
Hvis flere katalognumre ser ens ud, vises kun eet eksempel. Ligeledes vises varianter ikke i denne oversigt