Varianter: 966 - 970

 
 
 
 

GrundmærkeVarianter
Grundmærke
Variant
Takningsvariant: Bred 3. tak vandret.
Kilder: DanFil, QXL.
Registreret: 2021-02-18 17:18
 
Grundmærke
Variant
Takninngsvariant: Bred 3. tak vandret.
Kilde: Delcampe.
Registreret: 2021-02-27 17:02
 
Grundmærke
Variant
Takningsvariant: Bred 3. tak vandret.
Kilder: DanFil, postfrisk.
Registreret: 2021-08-26 22:11
 
Grundmærke
Variant
Takningsvariant: Bred 3. tak vandret.
Kilde: nordfrim.
Registreret: 2021-02-18 17:24
Variant
Takningsvariant: Smal 3. tak vandret.
Kilde: Delcampe.
Registreret: 2021-02-18 17:26
Grundmærke
Variant
Takningsvariant: Bred 1. tak vandret.
Registreret: 2021-02-18 21:13