Varianter: 56a - 57

 
 
 
 

GrundmærkeVarianter
Grundmærke
Variant
Farveprik i højre ØRE.
Optræder i 5. lodrette række.
Populært kaldet: "E-2-fejlen".
Registreret: 2012-12-26 13:13
Variant
Farveplet midt i højre margin.
Nummer 5 og 55 i arket.
Kilde: QXL.
Registreret: 2009-10-18 15:08
Variant
Farveprik i DANMARK.
Optræder i 8. lodrette række.
Populært kaldet: "K-prikken".
Registreret: 2012-12-29 09:55
Variant
To farvepletter i højre 20.
Nummer 100 i arket.

Se også: 56[100]: Variant.
Kilde: QXL.
Registreret: 2013-12-05 18:19
Variant
Takningsvariant: Smal 15. tak lodret.
Kilder: AZ, VF 1524.
Registreret: 2023-11-19 15:13
 
Grundmærke
Variant
Farveplet i venstre værdiring.
Nummer 4 og 54 i arket.
Kilder: DanFil, DFT 4/1985, Ebay.
Registreret: 2020-11-26 21:15
Variant
Farveplet i nedre margin under venstre ØRE og
"7-prikken": farveplet i 7. mellemrum i højre side.
Se også: 52: Gennemgående variant? i studiekredsen.
Nummer 5 og 55 i arket.
Kilder: DFT 1/1984, Ebay.
Registreret: 2014-03-02 17:20
Variant
Farveprik i højre ØRE.
Optræder i 5. lodrette række.
Populært kaldet: "E-2-fejlen".
Kilde: DanFil.
Registreret: 2021-08-29 16:31
Variant
Farveprik i DANMARK.
Optræder i 8. lodrette række.
Populært kaldet: "K-prikken".
Registreret: 2012-02-17 15:44
Variant
Farveprik i venstre 25 og værdiringen.
Nummer 11 i arket.
Kilder: DFT 4/1985, QXL, YAH.
Registreret: 2013-12-05 17:38
Variant
Farveplet mellem linierne over højre 25.
Nummer 15 i arket.
Kilder: DFT 4/1985, Ebay, QXL, YAH.
Registreret: 2011-04-27 20:13
Variant
"Trissefejl".
Nummer 21 & 71 i arket.
Kilder: AFA, AFA DK2013, AFA DK2014, AFA DK2015, AFA DK2016, DanFil, nordfrim, postfrisk, QXL, StampsBazaar, VF 1436.
Registreret: 2008-11-01 17:02
Variant
Farveprik i venstre 25 og farveplet i linie midt over venstre ØRE.
Nummer 40 og 90 i arket.
Kilder: DanFil, DFT 4/1985.
Registreret: 2020-11-26 21:31
Variant
Farveplet i venstre 25.
Nummer 46 og 96 i arket.
Kilder: DanFil, DFT 4/1985, QXL, YAH.
Registreret: 2020-11-20 22:40
Variant
Farveplet i rammen over DANMARK.
Nummer 47 og 97 i arket.

Findes også i værdierne 5, 10, 20 og 35 øre.
Kilder: DanFil, DFT 1/1984.
Registreret: 2021-08-29 16:14
Variant
Takningsvariant: Bred 15. tak lodret.
Registreret: 2022-10-24 14:11
Variant
Takningsvariant: Smal 15. tak lodret.
Registreret: 2023-12-27 23:42