Varianter: 352 - 358

 
 
 
 

GrundmærkeVarianter
Grundmærke
Variant
Mindre farveplet under 1500.
Nummer 17 i lige ark.
Kilde: QXL.
Registreret: 2007-05-12 22:06
Variant
Lille farvestreg i venstre margin, farveplet og farveprik mellem tårnene.
Nummer 41 i hvert andet ark i en del af udgivelsen.

Set i arknummer: 41382 og 44179.
Kilder: AFA, AFA DK2014, AFA DK2015, AFA DK2016, DanFil, QXL, SAVA 16/1983, SAVA Stålstik, Skilling 103, Skilling 112, Skilling 113, StampsBazaar, VF 1319, VF 1342, VF 1438, VF 1447, VF 1473, YAH.
Registreret: 2008-01-09 18:38
Variant
Lille farveplet til højre for højre tårn.
Nummer 49 i arket i en del af udgivelsen.
Kilder: Skilling 159, VF 1319.
Registreret: 2014-04-27 11:24
Grundmærke
Variant
To farvepletter i højre margin ud for vindue i gavl.
Nummer 22 i arket i en del af udgivelsen.
Kilder: QXL, Skilling 3/1999.
Variant
Lille farvestreg i øvre højre hjørne.
Nummer 33 i arket i en del af udgivelsen.
Registreret: 2022-10-28 23:41
Variant
Farveplet midt i højre margin.
Nummer 34 i hvert andet ark.
Registreret: 2022-10-29 00:43
Grundmærke
Variant
Nederste trediedel af venstre ramme tyk.
Nummer 5, 17 (tydeligst her) og 20 i hvert andet ark.
Kilder: QVIST Varianter, QXL.
Registreret: 2007-02-08 22:38
Variant
Farveplet på højre fod i DANMARK.
Nummer 27 i arket i en del af udgivelsen.
Kilder: QXL, SAVA Stålstik, Skilling 130, Skilling 161.
Registreret: 2007-02-08 22:41
 
Grundmærke
Variant
Farveplet i højre margin.
Nummer 13 i hvert andet ark.
Kilder: AFA, AFA DK2014, AFA DK2015, AFA DK2016, DanFil, QVIST Varianter, QXL, SAVA Stålstik, VF 1447, VF 1469, VF 1481, VF 1486, VF 1506.
Variant
Farveplet nederst i 60.
Nummer 16 i arket i en del af udgivelsen.

Tak til John Denborg for hjælp med positionsbestemmelsen.
Kilde: DFT 2/2005.
Registreret: 2011-12-30 15:22
Variant
Lille farveplet over skoven i højre side.
Nummer 31 i A-arket.

Tak til John Denborg for hjælp med positionsbestemmelsen.
Kilder: QXL, Skilling 175.
Registreret: 2010-12-16 18:25
Grundmærke
Variant
To farveprikker i venstre margin over DANMARK.
Nummer 12 i arket i en del af udgivelsen.
Registreret: 2023-04-25 21:36
Variant
Lodret brud i overtryksornamentet.
Nummer 14 i arket i en del af udgivelsen.
Kilder: AFA, DanFil, QXL, VF 1310, VF 1319, VF 1330, VF 1347, VF 1356.
Registreret: 2007-10-19 21:45
Variant
Farveplet i nedre margin under signaturen CHEFFER.sc. i højre side.
Nummer 46 i arket.
Kilder: AFA, AFA DK2018-new, QXL, VF 1414, VF 1469, VF 1473.
Registreret: 2022-10-28 20:30
Variant
Forskudt overtryk.
Kilder: Postil 2001-10, TH 2002-04, TH 2002-09, TH 2002-11.
Registreret: 2015-01-24 13:14