Varianter: 242 - 244

 
 
 
 

GrundmærkeVarianter
Grundmærke
Variant
Dobbeltlinie i venstre side foroven.
Farvestreg under DANMARK og to farveprikker ved DANMARK.
Nummer 1 i B-arket.
Kilder: AFA, AFA DK2013, AFA DK2014, AFA DK2015, AFA DK2016, AZ 267, BR 1440, CHRX, DanFil, DSV, Facit, FS 11/1956, FS 3/1958, netstamps, ohfrim, PF 5/1983, PF 7-8/1992, QVIST Varianter, QXL, SAVA Stålstik, Skanfil, VF 1310, VF 1319, VF 254, VF 337.
Registreret: 2009-10-09 20:41
Variant
Dobbeltpræg mellem DANMARK.
Nummer 22 i B-arket og mindre markant i nummer 43 (i ?-arket).

Tak til Klaus Møller for hjælp med illustrationen.
Kilder: CHRX, DSV, PF 1/1988, PF 5/1983, QVIST Varianter, QXL.
Registreret: 2011-02-04 17:02
Variant
Streg på cyklistens hjul.
Nummer 46, 47 og 50 i B-arket.
Kilder: CHRX, DSV, PF 1/1988, PF 5/1983, QVIST Varianter, QXL.
Registreret: 2006-02-11 16:58
Grundmærke
Variant
2,5 mm afstand mellem første og anden linie
i overtrykket mod normalt 3 mm.
Nummer 3 i arket.
Kilder: AFA, DanFil, DSF II-IV, nordfrim, QVIST Varianter, QXL, SAVA Stålstik, VF 1364, VF 1453, VF 1523.
Registreret: 2006-04-27 18:39
  
Grundmærke
Variant
Farvestreg nederst i højre margin ud for DANMARK.
Nummer 22 i B-arket.
Kilder: DanFil, DSV, QXL, SAVA 35/1985, SAVA Stålstik, Skilling 138.
Registreret: 2021-09-25 13:34
Variant
Dobbeltpræg i øvre margin og i DANMARK.
Nummer 27 i B-arket.
Kilder: DSV, QVIST Varianter.
Registreret: 2008-03-13 20:05
Variant
Dobbeltprægning i venstre side, 15 og i søjlen.
Nummer 28 i B-arket (optræder til venstre for 244[29]: Variant).
Kilder: AFA, DSV, QVIST Varianter, QXL, VF 1303.
Registreret: 2006-06-28 23:46
Variant
Buet rød streg under DANMARK.
Nummer 29 i arket (optræder til højre for 244[B,28]: Variant).
Kilde: DanFil.
Registreret: 2022-03-13 13:58
Variant
Dobbeltpræg i DANMARK.
Nummer 29 i B-arket.
Kilde: DSV.
Registreret: 2022-03-13 13:52
Variant
Dobbeltpræg i DANMARK.
Nummer 39 i B-arket.
Kilder: DSV, QVIST Varianter.
Registreret: 2021-09-25 13:23
Variant
Dobbeltpræg øverst i højre margin og svagt i DANMARK.
Nummer 42 i A-arket.
Kilde: DSV.
Registreret: 2008-03-13 20:16
Variant
Dobbeltpræg i venstre fod på DANMARK (se også 244[#B]: Variant) og særligt markant i DANMARK.
Nummer 49 i hvert andet ark.
Kilder: DSV, QVIST Varianter.
Registreret: 2006-10-28 16:45
Variant
Dobbeltpræg til venstre i øvre margin.
Nummer 49 i A-arket.
Kilde: DSV.
Registreret: 2008-03-13 19:54
Variant
Dobbeltpræg i venstre fod på DANMARK.
Ukendt arkplacering.
Kilde: DSV.
Registreret: 2006-10-28 11:32
Variant
Dobbeltpræg øverst i venstre margin.
Ukendt arkplacering.
Kilde: DSV.
Registreret: 2008-02-25 22:20