Frimærkekatalog og studiekreds (statisk udgave)

This site is available in Danish only - sorry!  

FoldeikonNyeste indlæg fra studiekredsen: Variationer i danske udgivelser
Sammenhænge?Sammenhænge?
Tidsindikator Revisionssymbol Objektsymbol
Dansk Vestindien Afa 20y pos 6, OF.8. ramme 31.95Dansk Vestindien Afa 20y pos 6, OF.8. ramme 31.95
Tidsindikator Mappesymbol Revisionssymbol Objektsymbol
Dansk Vestindien Afa 20y pos 52, ramme 31.49Dansk Vestindien Afa 20y pos 52, ramme 31.49
Tidsindikator Mappesymbol Revisionssymbol Objektsymbol
69 UPV 162 abc69 UPV 162 abc
Tidsindikator Revisionssymbol Objektsymbol
377377
Tidsindikator Revisionssymbol Objektsymbol
DokumentationDokumentation
Tidsindikator Revisionssymbol Objektsymbol
Dansk Vestindien Afa 20y pos 1, OF.32, ramme 31.100 med hg 5ADansk Vestindien Afa 20y pos 1, OF.32, ramme 31.100 med hg 5A
Tidsindikator Mappesymbol Revisionssymbol Objektsymbol
69 UPV 3669 UPV 36
Tidsindikator Mappesymbol Revisionssymbol Objektsymbol
Der er meget mere i...
FoldeikonVelkommen!

På disse sider præsenteres et frimærkekatalog med vægt på danske udgivelser, herunder specielt varianter og relateret information.

Der er et væld af henvisninger mellem siderne og en hurtigt indgangsvinkel til at finde et bestemt mærke kan være at tage udgangspunkt i den pålydende værdi der kan vælges i menuen ovenfor.

Da størrelsen på de danske frimærkeudgivelser indtil nu har været meget standardiseret er det også muligt at benytte "format", som indgang til at finde et frimærke - vælg funktionen: Format der også findes i menuen ovenfor.


Herudover er siderne hjemstedet for en virtuel studiekreds med fokus på Variationer i danske udgivelser. Her registrerer medlemmerne interessante fund, kommenterer andres, hjælper med positionsbestemmelser etc.

For at deltage skal man oprettes som bruger (kræver E-mailadresse).

Hver bruger og registreret objekt har sin egen side hvor man kan følge udviklingen.


PS: Både opbygningen og indhold af såvel studiekredsens sider som selve kataloget er under stadig udvikling.

FoldeikonAktuel status

Velkommen til Keld Finn Rosenkrantz der på linie med 408 andre brugere har adgang til udvidet funktionalitet herunder at deltage aktivt i studiekredsen: Variationer i danske udgivelser hvor nu 5.668 objekter er færdigbehandlet og 9.569 fortsat er under lup.

Selve kataloget omfatter 26.356 frimærkesider fordelt på 8.085 grundmærker.

Hertil kommer særskilte sider med opstillinger af udgivelser (3.815), fællesudgaver (121), serier (104),  afsnit (101), lande

Af de 16555 varianter kataloget omfatter, er 806 kommet til i år.

FoldeikonEfterlysning

Kan en af de mange Ukendt arkplacering positionsbestemmes, mangler der et mærke et sted, kan en illustration udskiftes med en bedre, savnes en funktionalitet på siderne, eller andre kommentarer er alle meget velkomne!

Med venlig hilsen: stamp@porsgaard-larsen.com

FoldeikonManglende dokumentation - 2. del

Vejarbejde...


Normalt anvender vi optagelseskriteriet om "fotodokumentation af 3 ens eksemplarer" til kataloget - se evt. Optagelseskriterier til kataloget.

En undtagelse herfra har dog været allerede beskrevne varianter i litteraturen.
Det viser sig desværre nu at flere specialkataloger omfattende en række plancher med/uden positionsangivelser ikke har den fornødne kvalitet.

Specialkatalogerne er listet på disse sider:
En række hæfter med varianter
Jørgen Pedersen
AFA 48
AFA 49

I de senest måneder er nogle varianter derfor blevet flyttet tilbage til studiekredsen så de kan indgå i den normale behandling der altså kræver "fotodokumentation af 3 ens eksemplarer".
Indtil nu er Uplacerede varianter i AFA 69 gennemgået, men der udestår altså fortsat rigtigt meget!
Hvis du kan hjælpe med at supplerer med egne eksemplarer skal du være meget velkommen til at registre dem i studiekredsen som normalt: Hjælp til at oprette et nyt objekt i studiekredsen - så undgår vi måske nogle unødige flytteforretninger.

Registreret: 2018-09-28 21:51

FoldeikonLinks

Sider under dette websted:

Nedenstående netsteder er et besøg værd:

FoldeikonBølgelinier

BølgelinierneNFO ikonMed udgangspunkt i N. F. Olsens specialkatalog: DANMARKS BOGTRYKTE BØLGELINIER fra 1965 og den efterfølgende opdeling i 10 serier er hvert af de 41 grundmærkes pladefejl og deres placeringer på plader beskrevet og illustreret i det omfang samlingen tillader.
Den ikke udsendte 27 øre der pryder specialkatalogets forside bruges her som ikon for henvisning til disse beskrivelser.

FoldeikonKatalogets nyeste varianter
4[B,60c]: Hvid plet mellem venstre [10] og brud foran kraven.
Nummer 60 i B-arket i en del af oplaget.4[B,60c]: Hvid plet mellem venstre [10] og brud foran kraven.
Nummer 60 i B-arket i en del af oplaget.
Tidsindikator Revisionssymbol
136[#D]: Farveplet øverst i højre [1]5.
Ukendt arkplacering.136[#D]: Farveplet øverst i højre [1]5.
Ukendt arkplacering.
Tidsindikator Revisionssymbol
69[A,65c]: Brud bag nakken, i panden, foran underlæben og under hagen.
Nummer 65 i A-arket i en del af oplaget.69[A,65c]: Brud bag nakken, i panden, foran underlæben og under hagen.
Nummer 65 i A-arket i en del af oplaget.
Tidsindikator Revisionssymbol Variantsymbol
69[B,55f]: Brud bag nakken, foran hagen og kraven og hvid plet øverst i [Ø]RE.
Nummer 55 i B-arket i en del af oplaget.69[B,55f]: Brud bag nakken, foran hagen og kraven og hvid plet øverst i [Ø]RE.
Nummer 55 i B-arket i en del af oplaget.
Tidsindikator Revisionssymbol Variantsymbol
69[A,40g]: Diffuse hvide pletter over [D]ANMARK, mellem DA[NM]ARK over DAN[M]ARK, over venstre 1[0] og afskåret nedre venstre hjørne.
Nummer 40 i A-arket i en del af oplaget.69[A,40g]: Diffuse hvide pletter over [D]ANMARK, mellem DA[NM]ARK over DAN[M]ARK, over venstre 1[0] og afskåret nedre venstre hjørne.
Nummer 40 i A-arket i en del af oplaget.
Tidsindikator Revisionssymbol
69[A,79j]: Farveplet i øverste linie over DA[N]MARK.
Nummer 79 i A-arket i en del af oplaget.69[A,79j]: Farveplet i øverste linie over DA[N]MARK.
Nummer 79 i A-arket i en del af oplaget.
Tidsindikator Revisionssymbol
143[#M]: Farveplet i højre linier ud for øret.
Ukendt arkplacering.143[#M]: Farveplet i højre linier ud for øret.
Ukendt arkplacering.
Tidsindikator Revisionssymbol
2[A,92b]: Farveplet over DANMA[R]K.
Nummer 92 i A-arket i en del af oplaget.2[A,92b]: Farveplet over DANMA[R]K.
Nummer 92 i A-arket i en del af oplaget.
Tidsindikator Revisionssymbol
Variant Pladefejl "Flueplet" Tryktilfældighed Variation Omvendt overtryk Pladesår Fejlperforering Pressørfejl Trykudfald Abklatsch Liniebrud Dobbeltpræg Frimærkevariant